Στατικη Αναβαθμιση

Αναβάθμιση Κτιρίου
Στατικη Αναβαθμιση

Η στατική αναβάθμιση αφορά την επέμβαση σε υπάρχουσες κατασκευές με στόχο την αύξηση της στατικής και αντισεισμικής φέρουσας ικανότητας για την δυνατότητα προσθήκης καθ’ ύψος ορόφου ή ορόφων, επέκτασης της υπάρχουσας λειτουργίας ή αποκατάστασης του βαθμού ασφάλειας από πιθανές βλάβες και αστοχίες. Η εταιρεία μας με πολυετή εμπειρία και γνώση των σχετικών κανονισμών σχεδιάζει και υλοποιεί τις απαραιτήτες επεμβάσεις ανάλογα με την φύση του προβλήματος.

 

Ο τρόπος ενίσχυσης επιλέγεται μεταξύ διαφόρων αναγνωρισμένων μεθόδων όπως το Gunite (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα), FRP (ανθρακουφάσματα), ενέσεις με ρητίνη ή τσιμέντο, λάμες και άλλες μεθόδους ανάλογα με τις συνθήκες.

 

Σε κάθε περίπτωση η μελέτη προσαρμόζεται σε μια κατά τον δυνατόν κοινά αποδεκτή επέμβαση με γνώμονα την αρχιτεκτονική, την λειτουργικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής.

attica-executive-5