Στατικη

Μελέτη
Στατικη Μελετη

Η Εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό πολιτικών μηχανικών που στο σύνολό τους εκπονούν στατικές και αντισεισμικές μελέτες κτιριακών έργων πάσης φύσεως με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια των κατασκευών.

 

Το προσωπικό μας, κατέχοντας σε άριστο επίπεδο την απαιτούμενη ειδική τεχνογνωσία, μελετά την στατικότητα της κατασκευής λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, την ασφάλεια του δομήματος και το κόστος κατασκευής. Η βέλτιστη οικονομική λύση χωρίς να γίνονται εκπτώσεις στην ασφάλεια της κατασκευής είναι αποτέλεσμα ακριβούς και λεπτομερούς μελέτης.

6