Μετατροπη Υφισταμενων Κτιριων σε Smart Home

Αναβάθμιση Κτιρίου
SMART HOME

Η μετατροπή ενός οικήματος σε έξυπνο σπίτι με βάση τις καθημερινές ανάγκες του πελάτη  είναι εφικτή  όχι μόνο σε κτίρια υπό κατασκευή αλλά και σε υφιστάμενα σπίτια.

 

Αν η κατοικία σας βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τότε προτείνεται να υπάρξει μια ενημέρωση από τον υπεύθυνο μηχανικό για τα συστήματα του Έξυπνου Σπιτιού (Smart Home) και πως θα μπορούσαν να ενσωματωθούν ανάλογα στην μελέτη.  Όσον αφορά τις υφιστάμενες κατοικίες, η ορθή λύση προκύπτει κατόπιν σοβαρής μελέτης, η οποία θα τεκμηριώνει τις προτεινόμενες αλλαγές σε καλωδίωση και εγκαταστάσεις.

 

Η σωστή αξιολόγηση των οφελών και του χρόνου απόσβεσης του έργου αποτελούν το σημείο κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

Γενικά, το κόστος κατασκευής διαφέρει από κατοικία σε κατοικία και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως αν είναι προϋπάρχον το οίκημα ή υπό κατασκευή, πόσες λειτουργιές και ποιες θέλουμε να διαχειριστούμε έξυπνα, ποιες είναι οι παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις του κτιρίου κ.α.

energy-3d-house