ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Οι εργασίες αφορούν σχολικό κτήριο στη 2η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων και περιλαμβάνονται στο ευρύτερο έργο οικοδομικών ανακαινίσεων και επισκευών σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων.

Λεπτομέρειες

Η ALΟUMIN ATTICA EXECUTIVE ανέλαβε την κατασκευή σιδερένιας σκάλας με προστατευτικό κιγκλίδωμα για πρόσβαση στο δώμα από υπάρχουσα καταπακτή.