ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά βρίσκεται στο ∆ήμο Αιγάλεω στην περιοχή «Eλαιώνας» έκτασης περίπου 100.000m², στον ευρύτερο χώρο του οποίου στεγαζόταν η Ακαδημία του Πλάτωνα.

Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Α, Β, Γ τα οποία κτίστηκαν το 1982 και στεγάζουν τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Η συνολική επιφάνεια δόμησης των τριών κτιρίων είναι 24.570,00 m².

 

Λεπτομέρειες

Το έργο αφορά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια Α, Β, Γ με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση κελύφους μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας και τις απαιτούμενες ανάγκες για ψύξη και θέρμανση των εγκαταστάσεων. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά το κόστος λειτουργίας, εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων και επιτυγχάνονται καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και διαβίωσης. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τοποθέτηση νέων ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου, εργασίες μόνωσης στα δώματα των κτιρίων, φύτευση δώματος εκτατικού τύπου, τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής, τοποθέτηση εξωτερικών σκιαδιών με αυτορυθμιζόμενο ηλεκτροκίνητο σύστημα BMS για την σκίαση των εγκαταστάσεων και εργασίες βαψίματος επιφανειών με ενεργειακά χρώματα.