ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΙΑΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΙΑΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ

<p>&nbsp;</p>Το έργο αφορά το κτήριο καταστήματος επί της οδού Ευξείνου Πόντου στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου και αφορά την ανακατασκευή και γενικότερη ανακαίνιση του χώρου.

<p>&nbsp;</p>
Λεπτομέρειες

<p>&nbsp;</p>
Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες πλήρης τροποποίησης του χώρου, ανακαίνισης μπάνιου και κουζίνας, τοποθέτησης νέων κουφωμάτων, τοποθέτησης και εγκατάστασης νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

<p>&nbsp;</p>

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου η ALΟUMIN ATTICA EXECUTIVE ανέλαβε την τοποθέτηση νέων ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με υαλοπίνακες ασφάλειας.