Μονωσεις

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ηχομονωση

Η ηχομόνωση έχει ως σκοπό να απομονώσει και να προστατεύσει έναν χώρο από τους έντονους και ενοχλητικούς ήχους που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον εξασφαλίζοντας μια ήρεμη και ασφαλής διαβίωση.

 

Ο τύπος της ηχομόνωσης που επιλέγεται εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες, όπως είναι οι ανάγκες του εκάστοτε χρήστη (διαφορετικές απαιτήσεις έχει ένα πανεπιστημιακό αμφιθέατρο από μια κατοικία), το είδος του ήχου (άλλες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τον αερόφερτο ήχο και άλλες για τον κτυπογενή), το είδος της κατασκευής (μεταλλική, σκυροδέματος, ξύλινη) κ.α.

 

Η εταιρεία μας με πολυετή εμπειρία στον χώρο αναλαμβάνει την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ηχομονωτικών συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους παραμέτρους του προβλήματος και αναζητώντας την βέλτιστη οικονομικά λύση.

Attica Exe - Soundproofing
Attica Exe - Insulation
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Θερμομονωση

Η θερμομόνωση συνεισφέρει στην θερμική προστασία του κτιριακού κελύφους μειώνοντας την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ της κατασκευής και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η τοποθέτηση θερμομονωτικών υλικών συνεισφέρει σημαντικά στην θερμική συμπεριφορά της κατασκευής με αύξηση της εξοικονομούμενης ενέργειας έως και 60% μειώνοντας τις ανάγκες για ψύξη και θέρμανση.

 

Η Εταιρεία μας προτείνει και κατασκευάζει θερμομονωτικά συστήματα σε υπό κατασκευή και υφιστάμενα κτίρια ανάλογα με τις θερμοκρασιακές και περιβαλλοντικές συνθήκες, το σημείο της μόνωσης,  το είδος της κατασκευής και τις ανάγκες του χρήστη.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Υγρομονωση

Η υγρομόνωση, ή αλλιώς στεγάνωση, των εξωτερικών επιφανειών καθώς και των λεγόμενων υγρών χώρων (κουζίνα, μπάνιο) εξασφαλίζει την προστασία της κατασκευής από το νερό και την υγρασία.

 

Η υγρασία σε μια κατασκευή μπορεί να προκαλέσει φθορές στα δομικά υλικά,  δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, μείωση της κατασκευαστικής αντοχής στο χρόνο μέχρι και προβλήματα στην στατική επάρκεια. Η άμεση επέμβαση για λύση του προβλήματος πριν προκληθούν μεγαλύτερες βλάβες, αυξάνοντας παράλληλα το κατασκευαστικό κόστος, προτείνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

ATTICA EXE- Waterpoofing