Τι ειναι οι πρασινες στεγες

Πράσινες Στέγες
Τι ειναι οι πρασινες στεγες

Ως πράσινη στέγη ορίζεται το δώμα το οποίο καλύπτεται από ελεγχόμενη βλάστηση και συμπεριφέρεται σαν οποιαδήποτε άλλη βλάστηση σε έδαφος. Οι πράσινες στέγες ονομάζονται και αλλιώς Πράσινα Δώματα, Πράσινες Οροφές, Ταρατσόκηποι κ.α.

 

ΕΙΔΗ – ΤΥΠΟΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

 

Τα πράσινα δώματα κατατάσσονται σε τρία διαφορετικά είδη, ανάλογα με το είδος της βλάστησης που χρησιμοποιείται, το βάθος του υποστρώματος και της συντήρησης τους:

  • Εκτατικός τύπος (Extensive)
    Αποτελούν μια εύκολη και χαμηλού κόστους προσέγγιση. Χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση. Τυπικό πάχος υποστρώματος 8-15 εκατοστά. Είδος βλάστησης χλοοτάπητα και φυτά χαμηλής βλάστησης.
  • Ημιεντατικός τύπος (Semi-intensive )
    Μέση κατάσταση με υπόστρωμα τυπικού πάχους 10-25 εκατοστών, όπου μπορούμε να έχουμε χλοοτάπητα, φυτά και θάμνους. Απαιτεί μια μικρή συντήρηση.
  • Εντατικός τύπος (Intensive)
    Στην περίπτωση αυτή έχουμε υπόστρωμα πάχους 12-100 εκατοστών και μπορεί να φιλοξενήσει χλοοτάπητα, φυτά, θάμνους μέχρι και δέντρα. Χρειάζεται τακτική συντήρηση για άρδευση και λίπανση.
photo_7
Πράσινες Στέγες
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ

 

Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών και η επιλογή κατάλληλου μίγματος, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη διάρκεια ζωής, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες για την σωστή λειτουργία των πράσινων δωμάτων.

 

Το μικρό φορτίο, ο επαρκής αερισμός του ριζικού συστήματος των φυτών, η μεγάλη ικανότητα συγκράτησης υγρασίας-νερού και ο βραδύς ρυθμός αποδέσμευσης των θρεπτικών στοιχείων είναι ορισμένα χαρακτηριστικά του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών.

 

Επίσης, το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων και ασθένειες