Εξοικονoμηση κατ’ οικον

Εξοικονομηση κατ’ οικον

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδιάστηκε με κριτήριο την ολοκληρωμένη παρέμβαση στις οικιακές κτηριακές κατασκευές ώστε να μειωθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων, οι εκπομπές των ρύπων και γενικότερα να προστατευθεί το περιβάλλον.

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την σύνταξη φακέλου για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και στην συνέχεια στον σχεδιασμό, υλοποίηση και κατασκευή των προτεινόμενων αλλαγών.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις.