Γεωθερμια

Ενεργειακή Αναβάθμιση
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Με τον όρο «Γεωθερμία» γίνεται αναφορά στη θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης. Γενικά, το έδαφος απορροφά περίπου το 50% της ηλιακής ενέργειας και παραμένει σε μια σταθερή θερμοκρασία των 10 – 21 oC. Η εκμετάλλευση της θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ του υπεδάφους και της επιφάνειας με σκοπό την παραγωγή ψύξης, θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για οικιακές αλλά και ευρύτερης κλίμακας εφαρμογές αποτελεί το αντικείμενο της γεωθερμίας στις κατασκευές.

 

Η εκμετάλλευση της θερμοκρασίας του εδάφους πραγματοποιείται με τη χρήση μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και ενός ειδικού δικτύου σωληνώσεων. Η θερμότητα μεταφέρεται μέσω  αυτού του ειδικού δικτύου σωληνώσεων, που είτε βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη σε χαμηλό βάθος είτε σε κατακόρυφη διάταξη, εκμεταλλευόμενοι μία ή περισσότερες γεωτρήσεις που γίνονται γι’ αυτό το λόγο. Οι σωλήνες συνδέονται με την γεωθερμική αντλία θερμότητας η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από μια μηχανή όπου μπορεί να μεταφέρει την θέρμανση ή την ψύξη στο χώρο.

bighouseloop
GeothermalBkgrHeatingIMR
Ενεργειακή Αναβάθμιση
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Παρακάτω παραθέτονται κάποια από τα πλεονεκτήματα των Γεωθερμικών Συστημάτων:

 

  • Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους λειτουργίας κατασκευής.
  • Με το ίδιο γεωθερμικό σύστημα μπορεί να εξασφαλιστεί θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης χωρίς επιπλέον κόστος.
  • Η γεωθερμική ενέργεια είναι διαθέσιμη όλο το 24ώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (για παράδειγμα δεν επηρεάζεται από την ηλιοφάνεια).
  • Μικρό κόστος συντήρησης.
  • Αυτονομία από την χρήση πετρελαίου άρα και από τις διακυμάνσεις στην τιμή του.
  • Εξοικονόμηση χώρου καθώς δεν απαιτείται δεξαμενή πετρελαίου και καπνοδόχος στην εγκατάσταση μας
  • Φιλική προς το περιβάλλον
  • Αθόρυβη λειτουργία