Ηλεκτρομηχανολογικη

Μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογικη

Η Attica Executive αναλαμβάνει την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ιδιωτικών, επαγγελματικών καθώς επίσης και βιομηχανικών έργων έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια και σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

 

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή ηλεκτρομηχανολικών μελετών τηρώντας πάντοτε τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα ώστε να μπορούν να προγραμματιστούν με ακρίβεια οι μετέπειτα εργασίες για την ολοκλήρωση του κάθε έργου.

p